Drób

Budynki inwentarskie / brojler / nioska / reprodukcja

Firma K3 buduje, modernizuje  pojedyńcze obiekty oraz realizuje  całe fermy łącznie z zagospodarowaniem terenu oraz kompletną dokumentacją budowlaną. Naszym celem jest budowa i obsługa kompleksowa przy minimalnym zaangażowaniu inwestora.
 

Według naszych doświadczeń i doświadczeń  hodowców, z którymi współpracujemy nowoczesny budynek inwentarski powinien  spełniać podstawowe kryteria takie jak:

- Koncepcja oraz projekt w oparciu o optymalnie dobraną technologię
- Konstrukcja budynku  pozwala na utrzymanie budynku w wymaganych warunkach sanitarnych
- Konstrukcja budynku i izolacja  minimalizuje koszty ogrzewania oraz pozwala zapewnić odpowiedni mikroklimat
- Użycie materiałów budowlanych odpornych na agresywne środowisko panujące w kurniku obniżających degradację budynku ( np.płyty warstwowe ze specjalnymi okładzinami  zewn. oraz konstrukcja budynku ocynkowana)
- Szybki czas budowy oraz możliwość rozbudowy w oparciu o konstrukcję szkieletową

 

Poniżej przedstawiamy w pigułce  charakterystykę  budowy proponowanego przez naszych specjalistów kurnika:

 

Konstrukcja

 • Konstrukcja główna wykonana ze stali gorącowalcowanej lub blachownic, optymalna szerokość kurnika ok 15- 24m, rozstaw ram konstrukcji co 6 m
 • Konstrukcja drugorzędna (płatwie dachowe oraz rygle ścienne) wykonane z elementów zimnogiętych
 • Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez ocynkowanie ogniowe lub malowanie farbami poliuretanowymi do grubości 150 µm
 • Kontrukcja stalowa widoczna lub na zewnątrz budynku w opcji z sufitem podwieszanym blachą trapezową na dachu

Obudowa

DACH/SCIANA:

 • Konstrukcja główna wykonana ze stali gorącowalcowanej lub blachownic, optymalna szerokość kurnika ok 15- 24m, rozstaw ram konstrukcji co 6 m
 • Zabudowa  dachu i ścian z płyt warstwowych z rdzeniem w postaci pianki poliuretanowej typu PUR lub PIR. o zalecanej grubości  izolacji 80 - 120 mm w zależności od typu hodowli.
 • Możliwość wyboru okładzin wewnętrznych pozwala na montaż płyty w środowiskach o zróżnicowanym stopniu agresywności. (Dostępne powłoki: PE, PVC, PDF, Fiberglass, NP60)
 • Wloty powietrza, wentylatory czołowe lub wywiewne montowane według wytycznych technologicznych
 • Pomieszczenie techniczne/sterownie są budowane w dowolnie wybranym przez hodowcę miejscu w celu ułatwienia montażu instalacji w kurniku
 • Drzwi i bramy wjazdowe wykonane ze stali ocynkowanej i  płyty warstwowej w kolorze elewacji kurnika lub opcjonalnie drzwi i bramy systemowe.
 • Podwieszenie systemów zadawania paszy, pojenia podwieszone do konstrukcji w rozstawie według wytycznych technologicznych

Etapy realizacji:

 • Koncepcja fermy
 • Projekt technologiczny
 • Uzgodnienia środowiskowe inwestycji w celu uzyskania decyzji środowiskowej i decyzji o warunkach zabudowy
 • Przygotowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę
 • Przygotowanie kosztorysu w celu uzyskania kredytu
 • Budowa i nadzór
 • Przygotowanie dokumentacji odbiorowych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

 

 

 
Wszystkie prawa zastrzeżone @ K3 AGROProjekt i wykonanie @ Creato