budowa kurników, kurniki

Projektowany budynek inwentarski to kurnik dla kur niosek hodowanych w systemie klatkowym. Obiekt jest budynkiem wolnostanowiskowym parterowym, wykonany jako konstrukcja stalowa ramowa.
Wymiary budynku: 17,38x120,48 h=7,76 m, powierzchnia użytkowa 1995,6 m²
Lekka obudowa ścian  i dachu zaprojektowana z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym o gr. 80 mm i 100 mm typu PU AGRO.
Układ płyt:

  • płyty układane od zewnętrznej strony konstrukcji
  • układ ścian – poziomy lub pionowy.

Dach dwuspadowy o pochyleniu połaci 14 °.
Budynek w ściance szczytowej (od strony kanału pomiotowego) posiada wentylatory. Natomiast w ściance szczytowej od strony  sterowni żaluzje wentylacyjne. Wzdłuż ścian podłużnych ustawiono dwa rzędy klap. Na końcu obiektu umieszczono kanał pomiotu z którego za pomocą podajnika pomiot usuwany jest poza budynek
 



Wszystkie prawa zastrzeżone @ K3 AGROProjekt i wykonanie @ Creato